J a m m e r b u g t e n s L a n d s d e l s j u n i o r h o l d 4. - 7. k l a s s e

 
 Hej, og velkommen til Jammerbugtens Landsdelsjuniorhold!
 
Jammerbugtens Landsdelsjuniorhold er et tilbud til de gymnaster, som ønsker noget ekstra og mere udfordrende gymnastik. Vi arbejder på landsdelsplan, og der vil derfor blive stillet større krav, både til gymnasten, såvel som til holdet. Vi arbejder hen imod en opvisningssæson i foråret, hvor vi skal ud og besøge de lokalforeninger som ligger i Jammerbugt kommune. Vores opvisningsprogram er længere end på de fleste lokalforeningshold, og der vil være et samspil mellem spring og rytmisk gymnastik. 

Vi træner hver søndag fra klokken 16.00 - 18.00 i DGI Huset Aabybro.
 

NYHEDER

Husk tilmelding og betaling 11-09-2018
Husk at får gymnasterne tilmeldt og betalt på Aabybro gymnastikforenings hjemmeside. Vi kan ikke begynde bestillingen af tøj før alle er tilmeldt. 

Link til tilmelding 
http://www.aabybro-gf.dk/Tilmelding-4-6-kl-
Rystesammentur 22. september 2018 03-09-2018
Ovenover ligger indbydelsen til rystesammenturen til download. Som nævnt i denne skal vi bruge noget forældrehjælp til frugt og juice. 

Vi skal bruge følgende: 
4 pers som medbringer 10 juicebrikker 
4 pers som medbringer 10 blandede stk. frugt

Meld tilbage under fanen "Forum" Hvad i medbringer 
Jammerbugtens Landsdelsjuniorhold | webmaster: Dittebentzen1@gmail.com